Υπηρεσία παρακολούθησης μέσω ειδικών συσκευών τηλεειδοποίησης

  • Περιλαμβάνει την 24ώρη παρακολούθηση των ηλικιωμένων μέσω ειδικών συσκευών (συσκευές κατ’ οίκον παρακολούθησης με ανίχνευση πτώσης & κουμπί πανικού, συσκευές παρακολούθησης και εντοπισμού θέσης εκτός σπιτιού) οι οποίες δίνονται και εγκαθίστανται  στον ηλικιωμένο.
  • Δίνει αφενός τη δυνατότητα στους ηλικιωμένους να επικοινωνούν άμεσα με Κέντρο Διαχείρισης Κλήσεων, αμφίδρομα και με ανοιχτή ακρόαση, πατώντας απλά το κουμπί πανικού, 24ώρες το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν από τη θέση τους ή να επιλέξουν οποιοδήποτε αριθμό.

Υπηρεσία ιατρικού ιστορικού και ειδοποιήσεων

  • Χρησιμοποιείται για την επισκόπηση/διαχείριση του προφίλ (δημογραφικά στοιχεία, συνοπτικό ιατρικό ιστορικό, μετρήσεις, παράμετροι υγείας, έκτακτα περιστατικά, επισκέψεις, συμπτώματα ασθένειες, αλλεργίες κ.α.) του κάθε εξυπηρετούμενου
  • Επιτρέπει την ολική ή μερική πρόσβαση των συγγενικών προσώπων και επαγγελματιών υγείας στα δεδομένα του συνοπτικού ιατρικού ιστορικού μετά από τη συγκατάθεση του εξυπηρετούμενου
  • Επιτρέπει τη λήψη ειδοποιήσεων από τους συγγενείς των ηλικιωμένων

Υπηρεσία αξιολόγησης συμπεριφοράς ηλικιωμένων

  • Αφορά τη έξυπνη παρακολούθηση των ωφελούμενων για την εξαγωγή μοτίβων συμπεριφοράς, συνδυάζοντας και ερμηνεύοντας δεδομένα κίνησης, δραστηριότητας κ.ά. από διασυνδεδεμένες συσκευές που βρίσκονται στο χώρο του σπιτιού τους.
  • Επιτυγχάνεται η μοντελοποίηση του προφίλ των ηλικιωμένων , καθώς και η δημιουργία κατάλληλων κανόνων αξιολόγησης, στοχεύοντας στην αυτοματοποιημένη διάγνωση κρίσιμων και ανώμαλων καταστάσεων στη συνήθη συμπεριφορά των ηλικιωμένων που μπορεί να σχετίζονται με μια εμφανιζόμενη νόσο.