01. ΣΕΝΑΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑς

02. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

03. NOVO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύνδεση απευθείας σε πρίζα τηλεφώνου

04. NOVO ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σύνδεση σε router